MENU

Unelmaduuneissa luotetaan ja koetaan ylpeyttä

Unelmaduuneissa luotetaan ja koetaan ylpeyttä
Great Place to Work® julkaisi yhteistyössä Duunitorin kanssa Unelmaduunit-sarjan. Sarjassa yrityskulttuurin asiantuntija, Joni Sarpo, vierailee Suomen parhaissa työpaikoissa. Hän haastattelee henkilökuntaa siitä, mikä tekee työpaikasta parhaan juuri heidän näkökulmastaan – onhan henkilöstö itse arvioinut organisaation hyväksi työpaikaksi.

Unelmaduunit-sarja rakentuu kolmen teeman ympärille, jotka erottavat parhaat työpaikat muista. Nämä teemat ovat arvot, johtaminen ja ylpeys. Mutta miksi juuri kyseiset teemat erottautuvat parhaissa työpaikoissa?

Arvot mahdollistavat toiminnan yhdenmukaisuuden

Vahvat arvot elävät yrityksen arjessa, läpäisevät koko organisaation ja ohjaavat jokaisen toimintaa. Parhaissa työpaikoissa nähdään se, mitä arvot mahdollistavat.

Esimerkiksi Alfamella arvot näkyvät yrityksen arjessa kaikessa toiminnassa. Henkilöstöä palkitaan arvojen perusteella ja arvot nähdään yhdessä pitävänä liimana.

Puolestaan Hiltillä saatetaan tehdä jopa liiketoimintaa haittaavia päätöksiä oikeudenmukaisuus -arvon mukaan. Rohkeus -arvo kannustaa innovointiin ja palautteenantamiseen, joihin Hilti tarjoaa toimivat työkalut.

Hyvä johtaja on osallistava

Itseohjautumisen trendin valtakautena johtamisen tarve ei ole kadonnut. Johtaminen on kuitenkin muuttanut muotoaan. Itseohjautuvissa organisaatioissa johtamisen pitää olla yksilöllistä, sillä lähtökohtaisesti itseohjautuvassa organisaatiossa jokainen johtaa itseään. Tämä vaatii avointa viestintää ja selkeitä tavotteita. Projekteilla on kuitenkin kokonaisuudesta vastaava henkilö myös itseohjautuvissa organisaatioissa. Johtamisen tavoite on saada kaikki työskentelemään kohti yhteistä päämäärää ja tarjota tukea, niin ettei kukaan jää yksin.

Parhaissa työpaikoissa johtaminen on arvopohjaista, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta ja päätökset nojaavat vahvasti yrityksen arvoihin. Tämä varmistaa yhdenmukaisen toiminnan koko organisaatiossa. Johtamisessa pitää havaita persoonallisuus ja sen täytyy olla yhdenmukaista. 

Ylpeys työstä tarkoittaa sitä, että yksilö kokee sen merkitykselliseksi

Yksilön kokema ylpeys työstään kumpuaa työn merkityksellisyyden tunteesta. Työn voi kokea merkitykselliseksi toimialasta ja tehtävästä riippumatta. Vaikka merkityksellisyyden kokemus ja motivaatio ovatkin sisäsyntyisiä, johdon on myös mahdollista herätellä merkityksellisyyden kokemusta yksilöissä. Johdon tehtävä on varmistaa, että jokaisen työpanos ja -rooli tuottavat sen tekijälle ylpeyttä. Ylpeyden ja merkityksellisyyden kokemus työstä sitouttavat työntekijää. 

Parhaissa työpaikoissa ollaan ylpeitä niin omasta tekemisestä, työkavereiden tekemisistä ja saavutuksista kuin koko organisaation tekemisistä ja saavutuksista. Ylpeys työstä heijastuu tekemisen laatuun ja tavoitteista tehdään totta yhdessä.