MENU

Räätälöidyt ratkaisut yrityskulttuurin kehittämiseen

Voimme auttaa teitä kehittämään yrityskulttuuristanne kilpailuetunne

Asiakkaiden tarpeiden ja teknologian kehittyessä sekä kilpailutilanteen ja työelämän muuttuessa organisaatiot tarvitsevat strategisia yrityskulttuuriin liittyviä tekoja pysyäkseen muutoksessa mukana.

Great Place to Work® auttaa Hight trust -kulttuurin kehittämispalveluillaan organisaatioita pysymään koko kehitysmatkansa ajan oikealla polulla. Yrityskulttuurin asiantuntijamme ovat tukenanne auttamassa teitä tulkitsemaan tuloksianne ja tukemassa teitä kehitysmatkallanne.

Luottamus menestyksen rakennusaineena

Menestyksekkään organisaation rakentamiseen tarvitaan hyvä strategia, oikeat ihmiset ja ainutlaatuinen kulttuuri. Olemme työskennelleet parhaiden työpaikkojen parissa yli 30 vuotta lähes 60 maassa. Tutkimuksemme osoittaa selkeästi, että panostaminen vahvaan luottamukseen perustuvaan yrityskulttuuriin tuottaa konkreettisia liiketoiminnallisia hyötyjä organisaatiolle.

Luottamuksen ja suorituskyvyn välillä on suora yhteys – organisaatioissa, joissa keskitytään ainoastaan suorituskykyyn, työntekijät ovat vaarassa uupua, ja organisaatioissa, joissa keskitytään luottamukseen, mutta kiinnitetään vain vähän huomiota tuloksiin ja vastuullisuuteen, syntyy helposti tehoton, mukavuudenhaluinen kulttuuri.

Great Place to Work® tekee yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka haluavat parantaa kannattavuuttaan ja kilpailukykyään kehittämällä vahvaa, luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria sekä johtajuutta.

Parhaat työpaikat ovat innovatiivisempia, liiketoiminnaltaan joustavampia ja ketterämpiä sekä niillä on tyytyväisemmät asiakkaat. Luottamukseen perustuva yrityskulttuuri näyttäytyy myös positiivisena työnantajamielikuvana, joka puolestaan houkuttelee parhaat työntekijät organisaatioon sekä sitouttaa heidät.

Ota yhteyttä yrityskulttuurin asiantuntijoihimme

Oletteko juuri aloittaneet muutoksen tai kovassa kasvuvauhdissa? Vai haluatteko kenties säilyttää organisaationne omaleimaisen kulttuurin, jonka eteen olette työskennelleet?

Great Place to Workin® High Trust -kulttuurin kehittämispalvelut voivat tarjota teille tähän uuden ratkaisun. Ole rohkeasti yhteydessä - kerromme mielellämme kasvokkain lisää!